• Statische bewaking

 • Preventie tegen diefstal!

  Afhankelijk van uw bedrijfssituatie voeren wij na overleg en volgens de wettelijke bepalingen, specifieke taken uit.
  Na overleg met de klant wordt er een risicoanalyse opgesteld, waarna alle mogelijkheden omtrent het garanderen van uw veiligheid worden bekeken. Steeds vaker worden bedrijven geconfronteerd met criminaliteit, vandalisme, diefstal, …. extern maar ook intern. Hierdoor worden bij ondernemingen veiligheidseisen en specifieke eisen voor brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers noodzakelijk. Het inzetten van bewakingsagenten voor controle en bewaking is zeker de moeite waard.

  Als bewakingsonderneming trachten wij een zo volledig mogelijk takenpakket aan te bieden aan onze klanten.
  Op dit moment beschikken wij reeds over een uitgebreid pakket van bewakingsactiviteiten, 

  allen conform de normering van de FOD Binnenlandse Zaken:

  • Industriële bewaking,
  • Werfbewaking,
  • Front Desk Security,
  • Hotel Security.

  Wij realiseren ons dat in overleg met de klant duidelijke instructies dienen gemaakt te worden voor bewakingsagenten om een diplomatische en correcte dienstverlening te verzekeren. Industriële bewaking kan ook gecombineerd worden met onze mobiele bewakingsdiensten.