• Persoonscontrole

  • Persoonscontrole wordt begrepen onder toezicht houden op en de controle van personen met het oog gericht op de veiligheid, op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.

    Deze activiteit bestaat uit toezicht op het gedrag van personen, controle op het smokkelen van gevaarlijke voorwerpen, het behoeden en controleren van nooduitgangen en doorgangen,  het publieksvrij houden van afgebakende zones, de richtingsstroom van het publiek en het voorkomen van criminaliteit en geweld.Persoonscontrole wordt het meest gevraagd op bedrijven, evenementen, bij concerten, festivals, fuiven, bals, congressen, seminaries, sportmanifestaties en dergelijke.

    Sure Security kan u een uitstekende oplossing bieden in de verschillende vormen van persoonscontrole.